Svendshøi
National seværdighed National seværdighed
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060404-1

Fredningsnr.
523648

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Sydvest for Svaneke ligger et af Danmarks rigeste magtcentre fra jernalderen, Sorte Muld. I det første årtusinde e.Kr. fungerede Sorte Muld både som kultsted og fyrstesæde, og stedet har været et politisk, religiøst og økonomisk knudepunkt på øen i Østersøen. Derudover ligger der flere gravhøje i området som eksempelvis Svendshøj, Bavnehøj og Sønderhøj. Højene stammer sandsynligvis fra bronzealderen. Fra Bavnehøj kan man få et fantastisk overblik over området ud mod havet.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Svendshøj", 3,5 x 25-20 m. I øst- og vestsiden er foden pløjet lidt nær, ellers velbevaret. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gravhøi "Svendshøi" kaldet. Den har været ca 50 Fod i Tværmaal og ca 7 Fod høi. Nu er Øst og Vest-Kanten noget beskadiget. Omkring Randen har der været en Del store Rullestene, som dog paa nogle enkelte nær ere bortslæbte. Høiens Top er ubeskadiget. Bevoksning: 1986: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor velbevaret Høj, "Svendshøj". I Øst- og Vestsiden er Foden pløjet lidt nær. Træbevokset i Ager. Tvm. 25 x 20 m. Højde 3.50 m.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Svendshøj". Smuk høj fritliggende i ager og synlig fra et stort område. 4,5 x 28 x 23 m. Siderne er i ældre tid afpløjet til rette, stejle skrænter; stærkest i V, så højens grundplan nærmer sig noget det rektangulære. Træerne på højen har, især på toppens nordlige del, bortskygget urtevegetationen med deraf følgende risiko for erosion. På den nordlige del af højens fod og udyrkede forland er for skønsmæssigt 10-20 år siden hensat adskillige udrangerede landbrugsredskaber, især hesteriver, harver, tromler o.a., ligesom der her også ses nogle middelstore dynger af marksten. Højen bør plejes: mindre træer og krat fjernes, idet dog ihvertfald de 5 gamle, smukke ege lades tilbage, og alt affald fjernes. Jorden er bortforpagtet. Ejer: Johs. Christensen, boende ved Madvigs Minde, Svaneke. Bevoksning: 1986: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0014
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)