Sønder Skjoldborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-45

Fredningsnr.
130437

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/10 1894. Gdr. Poul Andersen Diplom Høj, 3,80 x 22 m. Top let indsænket. Vestre side stærkt af- gravet med brink og et par større skår. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Mark [som E. 53]. Rund, toppet Jordhøi, lyngbeokset. I Toppen er en ubetydelig Sænkning, men forøvrigt er Høien meget vel bevaret. Den er henved 12 Fod høi, Tværmaal 60 Fod. Bevoksning: 1982: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,8 x 22 M. Top let sænket; vestre Side stærkt afgravet, temmelig fladt, med Brink midt paa Siden. 2/3 M. h., og et Par større Sænkninger. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,80x22 m. Top let indsænket. Vestre Side stærkt afgravet med Brink og et Par større Skaar. Græsklædt. FM 1894.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Hertil: Over hele S-siden, samt på øverste halvdel af N-siden, alvorlige kreaturskader, der afsluttes af en 30-40 cm. høj kant ind mod topfladen. De afslidte områder er under begyndende tilgroning. Mere sporadiske nedslidninger i Ø. 5 randsten ses i NØ-lige højfod. Højden målt fra randstenene: 2,8 m. I toppen er nedbanket et jernrør - ejeren ved ikke hvorfor. Højen har i år været hegnet mod kreaturer. Aftale om rest. bør foretages i forbindelse med genbes. af 1304:38 (samme ejer). Film: /23: Fra SØ, /24: Skader fra NV, /25: Randsten fra Ø. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)