Enemærket 3
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-91

Fredningsnr.
342470

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 10 meter.
Undersøgelsehistorie  (5)
2006 Museal besigtigelse
Journal nr.: 01012
Sydvestsjællands Museum
Gravhøj registreret i nyplantet skov, der ikke synes at have været opdyrket i historisk tid. Højen fremstår ca. 1 m høj og ca. 12 m i diameter. Der ses synlige randsten langs SV- og V-foden. Enkelte sten synlige på overfladen og en større sten lidt vest for centrum.

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1184
KUAS, Fortidsminder

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
I den nordvestlige del af Store Enemærke Skov, vest for skovvejen ligger to mindre høje på et højderyg. Den vestligste høj måler 0,8 m i højden og har en diameter på 10 meter. Højen flyder lidt ud mod syd. Terrænnet falder mod nord, vest og syd. Sten i alle størrelser ses og mærkes i højens overflade. Der er tale om både skærver, flintknolde og sten med en diameter på ca. 45 cm. Ligger i ca. 15 gammel egeskov blandet med andet løv. Træerne er også plantet på højen. Den yderste vestlige højside ser trykket ud. Der kan være tale om en køreskade. Sten i højfoden mod NØ og SØ kan være randsten, men de kan også være tilfældige og en del af de sten der ligger på højoverfladen. En større jordfast sten ses lidt vest for centrum.

Litteraturhenvisninger  (0)