Enemærket 02

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-92

Fredningsnr.
342469

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 15 m.
Undersøgelsehistorie

2006 Museal besigtigelse
Sydvestsjællands Museum
Besigtigelse og registrering af rundhøj ca 15 m i diameter og min. 1,5 meter høj i ung løvskov.

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindets overflade ser ud til at bestå af flint.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
I midten af Store Enemærke Skov i den sydlige ende af en højderyg, ligger en høj ca. 1,5 meter høj og ca. 15 meter i diameter. Højen er tæt bevokset med hindbær, brændenælder og blandet løv. Opmåling bør foretages efter at højen er ryddet. Mulig køreskade i den yderste NØ-lige højside. Afslag, skærver, flintknolde og andre sten op til 30 cm i diameter, er synlige eller kan mærkes i overfladen.


Billeder

oversigt, set fra syd
oversigt, set fra vest
oversigt, set fra nord
oversigt, set fra øst
oversigt, set fra øst
oversigt, set fra NNØ