Sønder Skjoldborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-46

Fredningsnr.
130438

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/10 1894. Gdr. Poul Andersen Diplom Høj, 3,60 x 24 m. SV-side en del beskåret. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Mark [som E. 53]. Velbevaret Jordhøi af omtrent samme Størrelse som No. 54 [12 Fod høi, Tværmaal 60 Fod]. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,6 x 24 M. Sv. - Side er en Del beskaaret og her findes paa Fodaffaldet et Par ret store Kuler (hvilke Ejeren erklærede at have betinget sig ret til at bibeholde). I søndre Side ses lidt nede en større Sten. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,60x24 m. SV-Side en Del beskaaret. Græsklædt. FM 1894.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kulerne jævnet. Græsklædt. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,6 x 22,0 x 22,0 m. Som tidligere beskrivelse, men med nye, alvorlige kreaturbeskadigelser: a) Øverst på N-siden, 2 m. bred og strækkende sig over hele siden, løbende om til midt på Ø-siden. 40 cm. høj kant ind mod toppen. b) Nederst på siden i SØ er 3 store sten blottet. c) En skade øverst på den Ø-lige del af S-siden, med en 35 cm. høj kant foroven, blottende flere hovedstore sten, ant. stenlægningen over en grav. d) Nederst, midt på S-siden, en isoleret skade, 2 x 2 m., ca. 30 cm. dyb. Ejeren erkendte, at han var ansvarlig og lovede at udbedre skaderne. Ejeroplysning på skema. Film: /26: Fra NØ, /27: Fra SØ. Senere tilføjelse: Påmindelse om restaurering foretaget i maj 1983. Lovet udført i år. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)