Sønder Skjoldborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-47

Fredningsnr.
130439

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/10 1894. Gdr. Poul Andersen Diplom Høj, 2,60 x 18-20 m. Sydsiden midt oppe med brink, fod af- pløjet. Top let indsænket. Fod afgravet i vest. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, ret vel bevaret Jordhöi. Bevoksning: 1982: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 x 18-20 M. Sydsiden staar midt oppe med 2/3 M. Brink og Fod afpløjet. Top let sænket. Fod afgravet i V., hvorved nogle Sten er bleven synlige; 2 større Randsten i sv. og sø. Fod. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,60x18-20 m. Sydsiden midt oppe med Brink, Fod afpløjet. Top let indsænket. Fod afgravet i V. Græsklædt. FM 1894.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,6 x 16,0 x 16,0 m. Som tidligere beskrivelse, men nederst på Ø-siden gammel, overfladisk, nu helt tilgroet skade. Lige S for skaden er en stor sten synlig nederst på siden i SØ. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)