Øster Åbølling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-239

Fredningsnr.
503454

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Tejn Å ca. 400 m NNØ for Bjærgegård. Dæmningen består udelukkende af stenopstemninger. Det nu udtørrede sydlige løb har været møllerenden. Den nu sammenstyrtede hjulrende har været opbygget af kløvede stenblokke. Der ses ingen tomt af møllehus, men en stump af en møllesten ligger ved stedet.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1092
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)