Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-240

Fredningsnr.
503455

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Muredam Bæk ca. 200 m S for Store Hallegård. En meget stor jorddæmning med en kerne af klippeblokke og stenforstærkning i siden. Syd for bækken er dæmningen ca. 20 m lang, nord for ca. 10 m, med en højde op til 4 m. Ved den mulige mølletomt og broen er vandløbet stensat.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1093
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)