Olsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-240

Fredningsnr.
503455

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Muredam Bæk ca. 200 m S for Store Hallegård. En meget stor jorddæmning med en kerne af klippeblokke og stenforstærkning i siden. Syd for bækken er dæmningen ca. 20 m lang, nord for ca. 10 m, med en højde op til 4 m. Ved den mulige mølletomt og broen er vandløbet stensat.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
DGPS måling sammenfaldende med registrerede forhold.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Åløbet ses i midten af billede, set fra SV