Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-380

Fredningsnr.
5135209

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Bobbeå ca. 200 m SV for Ny Bobbebro. Mølledæmning ved Bobbeå. NV-SØ gående jorddæmning, stensat i såvel opstrøms- som nedstrøms side. Længde ca. 30 m, bredde v. basis 4-5 m, højde op til 2,5 m. Af dæmningens oprindelige to gennemløb er kun det vestlige vandførende. Det østligste, som er delvis overdækket er møllerende. Øst for dette gennemløb ses et rektangulært stenfundament, antagelig af møllebygningen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1094
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)