Thygegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-225

Fredningsnr.
523667

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Skovsholm Bæk ca. 150 m S for Thygegård. Anlægget er dannet omkring naturlig klippekam, som deler bækken i to løb. Fra S er bygget en stensat dæmningsarm i opstrøms side mod åen. Overfor denne - på den naturlige højning - ses rester af møllebygningen. Dæmningen (klippen) mellem de to løb er befæstet med sten over en strækning af 5 m. Nordlige løb, overløbet, er forsynet med en tærskel af sten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1096
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved Skovsholm Bæk ca. 150 m S for Thygegård. Anlægget er placeret omkring en naturlig delvis jorddækket klippekam, som oprindeligt har delt bækken i to løb. Nu er kun det sydlige vandførende. En fremskudt klippe på den sydlige åbred er udnyttet som dæmning, hvis front mod åen er suppleret med en ca. 1½ meter høj stemopbygning. Overfor denne - på klippekammen - ses rester af møllebygningen, og åbredden foran denne er befæstet med sten over en strækning på ca. 5 m.. Opdæmningen har givet en faldhøjde på mere end 2 m. Nordlige løb, overløbet, er forsynet med en tærskel af sten som.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)