Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-140

Fredningsnr.
503456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Møllegård Bæk ca. 200 m NØ for Møllegård. Mølledæmningen er kombineret vej- og mølledæmning, ca. 20 m lang og ca. 2,5 m høj. Neden for denne har en langsgående, stenbefæstet jordvold delt åen i to, hvoraf det vestlige er vandførende, mens det østlige, som har været det stensatte mølleløb, nu er udtørret. Vandstrømmen har været reguleret ved en stenspærring i nordløbet, muligvis med stigbord. På midterdæmningen udfor møllerenden ses en stenfyldt lavning, muligvis mølletomten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1097
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)