Hinzegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-226

Fredningsnr.
523668

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved tilløb til Vaseå ca. 50 m NV for Hinzegaard. Består af rester af 2 vandmølleanlæg. Den ældste vandmølle består af en ca. 40 m lang lav jorddæmning med 2 gennemføringer med lav faldhøjde. Det yngste, der stammer fra begyndelselsen af 1900 tallet, er anlægs-rest af turbine med en opdæmning ca. 50 m lang, 5 m bred og 2 m høj. I det østlige løb ses en støbt gennemføring med rest af stigbord samt fundament af turbinehus. Der synes på et tidspunkt at have stået et vandhjul, forløberen for turbinen, lige nedenfor betondæmningen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1098
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved tilløb til Vaseå NV for Hinzegaard. Der findes rester af 2 anlæg af forskellig alder. Ældst er en ca. 40 m lang, lav jorddæmning med 2 gennemføringer og lav faldhøjde. Det yngste, som ligger umiddelbart V for gården, er anlagt i beg. af 1900 tallet. Af dette er bevaret fundamentet af et turbinehus og en ca. 50m lang, 5 m bred og 2 m høj opdæmning med to gennemløb, hvoraf det vestlige nu er udtørret. I det østlige løb findes en støbt gennemføring med stigbord. Der synes på et tidspunkt at have stået et vandhjul umiddelbart nedenfor stigbordet, forløberen for turbinen, der er placeret nedenfor stigbordet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Der findes rester af to anlæg af forskellig alder. Det yngste ligger umiddelbart V for Hindsegård. Hvorimod det ældre anlæg ligger ca. 150 meter syd her for.

Litteraturhenvisninger  (0)