Mandbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-230

Fredningsnr.
523594

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Sølyst Bæk ca. 400 SØ for Kofodgård. Det omfattende anlæg med damområde måler mere end 200 m i N-S og ca. 100 m i Ø-V. Den knapt 100 m lange dæmning med oprindelig tre gennemløb måler op til 3 meter i højden.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1100
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)