Sønder Skjoldborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-48

Fredningsnr.
130440

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/10 1894. Gdr. Poul Andersen Diplom Høj, 2,30 x 22 m. Sydlig i top en 4-5 m bred sænkning, 1 m dyb. Vestre side foroven med lav brink, forneden med 3 flade afgravninger. Fod mod syd og øst afgravet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Mark [som E. 53]; en mindre Jordhøi, somer tildels ödelagt ved Gravning. Bevoksning: 1982: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 22 M. Sydlig i Top en 4-5 M. br. Sænkning 1 M. d. Vestre Side staar foroven med lav Brink forneden med et Par 3 M. brede, flade Afgravninger. Søndre og østre Fod afgravede. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,30x22 m. Sydlig i Top en 4-5 m bred Sænkning, 1 m dyb. Vestre Side foroven med lav Brink, forneden med 3 flade Afgravninger. Fod mod S og Ø afgravet. Græskl. FM 1894.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men en ensilagekule er anbragt langs V-lige højfod, gående lidt op på siden. Spor efter lignende kule i S. Ejeren har fået pålæg om at holde kulen fri af højen i fremtiden. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)