Hoppegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-231

Fredningsnr.
523669

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SØ for Hopppegård. Mølledæmning med mindst 2 gennemløb. Sydligste dæmningsafsnit er ca. 30 m langt og ca. 2,5 m høj. Midterste del ca. 10 m lang og ca. 2,5 m høj. Nordlige del er ca. 15 m lang og ca. 2 m høj. Betonslusen ved det sydlige gennemløb er senest repareret i 1982. I begyndelsen af 1900-tallet stod møllehjulet ved det sydligste af de nu synlige gennemløb. Den ældste mølle lå ved det nordligste løb ved siden af dette ses syldsten af en ældre bygning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1101
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SØ for Hopppegård. Mølledæmning med mindst 2 gennemløb. Sydligste dæmningsafsnit er ca. 30 m langt og ca. 2,5 m høj. Midterste del ca. 10 m lang og ca. 2,5 m høj. Nordlige del ca. 15 m lang og ca. 2 m høj. Betonslusen ved det sydlige gennemløb er senest repareret i 1982. I beg. af 1900-tallet stod møllehjulet ved det sydligste af de nu synlige gennemløb. Den ældste mølle lå ved det nordligste løb ved siden af dette ses syldsten af en ældre bygning.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)