Branderup Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-232

Fredningsnr.
523596

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning ved Gyldenså ca. 400 m SØ for Lindesvang. Dæmningen er formet nærmest som et spørgsmålstegn, idet den i nogen grad følger det nuværende åleje. Dæmningen synes ikke at have opstemt åens hovedløb, men derimod et nu næsten udtørret tilløb fra syd. Dæmningssystemets samlede udstrækning fra S til N er ca. 40 m. Navnlig den sydlige del står markant med en højde på ca. 2 m over åens vandoverflade. En hulvej fører mod stedet fra nord.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1102
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)