Skadegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-233

Fredningsnr.
523670

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Mølledam, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 50 m S for Skadegård. Mølledæmning med en samlet længde på ca. 60 m. Anlægget er helt ombygget i dette århundrede. Det seneste anlæg bestod af brystfaldshjul og EL-turbine (samtidig). Den eksisterende dam har været større og har haft overløb omtrent midt på dæmningen, hvor der stadig ses en betonspærring. Afstand mellem de to betondæmninger er ca. 30 m, dæmningshøjden ca. 2 m. En jorddæmning strækker sig yderligere ca. 40 m i sydvestlig retning med et gennemløb, måske den oprindelige møllerende. Her ses en indsnævring med en stenfyldt sænkning (ruinen) af en ældre møllebygning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1103
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 50 m. S for Skadegård. Mølledæmning med en samlet længde på ca. 60 m. Anlægget er helt ombygget i 1900-tallet. Det seneste anlæg, som bestod af brystfaldshjul og EL-turbine (samtidig). Den eksisterende dam har været større og har haft overløb omtrent midt på dæmningen, hvor der stadig ses en betonspærring. Afstand mellem de to betondæmninger er ca. 30 m, dæmningshøjden ca. 2 m. En jorddæmning strækker sig yderligere ca. 40 m i sydvestlig retning med et gennemløb, måske den oprindelige møllerende. Her ses en indsnævring med en stenfyldt sænkning (ruinen) af en ældre møllebygning.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)