Skadegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-233

Fredningsnr.
523670

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Mølledam, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 50 m S for Skadegård. Mølledæmning med en samlet længde på ca. 60 m. Anlægget er helt ombygget i dette århundrede. Det seneste anlæg bestod af brystfaldshjul og EL-turbine (samtidig). Den eksisterende dam har været større og har haft overløb omtrent midt på dæmningen, hvor der stadig ses en betonspærring. Afstand mellem de to betondæmninger er ca. 30 m, dæmningshøjden ca. 2 m. En jorddæmning strækker sig yderligere ca. 40 m i sydvestlig retning med et gennemløb, måske den oprindelige møllerende. Her ses en indsnævring med en stenfyldt sænkning (ruinen) af en ældre møllebygning.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 50 m. S for Skadegård. Mølledæmning med en samlet længde på ca. 60 m. Anlægget er helt ombygget i 1900-tallet. Det seneste anlæg, som bestod af brystfaldshjul og EL-turbine (samtidig). Den eksisterende dam har været større og har haft overløb omtrent midt på dæmningen, hvor der stadig ses en betonspærring. Afstand mellem de to betondæmninger er ca. 30 m, dæmningshøjden ca. 2 m. En jorddæmning strækker sig yderligere ca. 40 m i sydvestlig retning med et gennemløb, måske den oprindelige møllerende. Her ses en indsnævring med en stenfyldt sænkning (ruinen) af en ældre møllebygning.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Dam og betonspærring, set fra NNØ
Brystfaldshjulet og møllehuset, set fra SSV
Betonsluse, set fra SV
jorddæmning, set fra SV
Møllehus og rester af brystfaldshjul, set fra NØ
Betonsluse og møllehus med el-turbine, set fra V
Betonsluse og møllehus med el-turbine, set fra V