Østermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-234

Fredningsnr.
523591

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 150 m Ø for Dalslundegård. Vandmølledæmning N-S-gående, ca. 40 m lang, op til 4 m bred ved foden og ca. 2,5 m høj med udtørret mølledam. Dæmningen har to gennemløb. Det ene ca. midt i ådalen; det andet ved nordsiden. Det nordlige gennemløb er stensat og synes at have tjent som møllerende. Dæmningen er stensat i opstrøms side.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1104
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)