Aagård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-235

Fredningsnr.
523592

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SV for Aagård. Vandmølleanlæg, meget markant. Består af en 60-70 m lang dæmning, stensat i opstrøms side. Højden er mere end 3 m, og største bredde er ved foden 6-7 m. Der findes 3 gennemløb. Ved 2 af dem synes der at have stået vandhjul, dog næppe samtidig. Ved det midterste løb er en klippeblok med hjulleje. Fra gården fører en gammel vej mod en granitbro nedenfor møllestedet.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1105
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SV for Aagård. Anlægget, der er meget markant, består af en 60 - 70 m lang dæmning, stensat i opstrøms side. Højden er mere end 3 m og største bredde er ved foden 6 - 7 m. Der findes 3 gennemløb. Ved 2 af dem synes der at have stået vandhjul, dog næppe samtidig. Ved det midterste løb er en klippeblok med hjulleje. Fra gården fører en gammel vej mod en granitbro nedenfor møllestedet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)