Aagård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-235

Fredningsnr.
523592

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SV for Aagård. Vandmølleanlæg, meget markant. Består af en 60-70 m lang dæmning, stensat i opstrøms side. Højden er mere end 3 m, og største bredde er ved foden 6-7 m. Der findes 3 gennemløb. Ved 2 af dem synes der at have stået vandhjul, dog næppe samtidig. Ved det midterste løb er en klippeblok med hjulleje. Fra gården fører en gammel vej mod en granitbro nedenfor møllestedet.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SV for Aagård. Anlægget, der er meget markant, består af en 60 - 70 m lang dæmning, stensat i opstrøms side. Højden er mere end 3 m og største bredde er ved foden 6 - 7 m. Der findes 3 gennemløb. Ved 2 af dem synes der at have stået vandhjul, dog næppe samtidig. Ved det midterste løb er en klippeblok med hjulleje. Fra gården fører en gammel vej mod en granitbro nedenfor møllestedet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Dæmning midter sektion, set fra S
Sydligste gennemløb, set fra NNØ
Sydligste gennemløb, set fra Ø
Midterste og nuværende gennemløb og sydlig del, set fra ØNØ
Nordligste gennemløb, set fra S
Midterste og nuværende gennemløb og sydlig del, set fra N