Geestrup Vestermark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-236

Fredningsnr.
523671

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Gyldenså umiddelbart Ø for Gyldensgård. Nyeste anlæg ligger ved Gyldengårdens SØ–hjørne. I forbindelse med en kort bred dæmning syd for åens hovedløb løber en nærmest vinkelformet stendæmning, som har ledt vandstrømmen, enten som bagløb eller som møllerende i en ældre anvendelsesperiode. Syd herfor ses endnu en dæmningsrest. Dæmningskomplekset spænder i alt over ca. 25 m x 25 m. Et stykke opstrøms for anlægget ses en ældre dæmningsrest på åens sydside ca. 15 m lang 3 m bred og 1 m høj. Veldokumenteret anlæg der afspejler flere brugsperioder.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1106
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)