Rutsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-199

Fredningsnr.
513375

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Kæmpeå ca. 150 m V for Sandemandsgård. Dæmningen måler ca. 20 m i SV-NØ, med en højde på op til 3 m over åens vandspejl. Der er spor efter 2 ældre gennemløb foruden det vandførende, som løber nord om dæmningen. Det sydligste dæmningsafsnit bøjer vestover, og fra SØ skyder en lav jordvold sig ned mod møllestedet.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1107
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)