Kalby Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-287

Fredningsnr.
513378

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Samsingså ca. 900 m VNV for Simblegård. Lille markant tværgående dæmning, Ø-V ca. 12 m lang, basisbredde ca. 5 m, højde over åløb. Ca. 2-2,5 m fra dennes østende en lavere mod syd forløbende dæmning, der i syd tiltager i højde til ca. 1,5 m. Langs det udtørrede østlige løb ses store sten mange steder. Omtrent midt for ses på østbredden en koncentration, som kan indeholde møllefundament.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1108
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)