Klemensker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-288

Fredningsnr.
513377

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Samsingså ca. 200 S for Duebjerggård. Lille velbevaret mølleanlæg, der måler ca. 30 m i længden og er op til 3 m højt, orienteret N-S. Dæmningen, som spænder tværs over ådalen, har foruden det eksisterende gennemløb haft endnu et nordligere. Det midterste afsnit mellem de to gennemløb er ca. 12 m langt og befæstet med sten. Det udtørrede løb er stensat og har formentlig fungeret som møllerende.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1109
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)