Klemensker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-289

Fredningsnr.
513376

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Baggeå ca. 250 m NØ for Baggård. En N-S gående bagudbøjet dæmning, som har haft 2 gennemløb, hvoraf det nordlige er vandførende i dag. Dæmningens totale længde er ca. 40 m, bredden ved basis ca. 5 m og højden ca. 2 m. Der ses stenbefæstning hist og her og rester af en stenspærring ved nordlige gennemløb.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1110
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)