Bodilsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-192

Fredningsnr.
5335137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning ved Øle Å ca. 700 m V for Egesgård. Meget omfattende dæmningsanlæg, hvis samlede længde i Ø-V er ca. 150 m. Højden er mellem 1,5 og 2 m, med største bredde ved basis på ca. 6-7 m. Foruden det nuværende åløb, hvori der ses rester af en stenspærring, findes to - muligvis flere - gennemløb. Det vestlige er delvis stensat. Der kan have stået en mølle her. Det østlige er ligeledes stensat. Der ses desuden en koncentration af store sten lige nedenfor dæmningen på løbets østside, som antagelig er en mølletomt.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1111
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)