Nyker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060302-131

Fredningsnr.
523374

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Muleby Å umiddelbart S for Åbygård. Består af to dæmninger. Den østlige, der er ganske kort og ca. 1,5 m høj, har delt vandløbet i to. Den vestlige dæmning har haft to gennemløb. Landfæstet på åens nordside er ca. 10 m langt og op til 1,5 m højt. Mod vest udgår en lavere jordvold langs åløbet. En nu udtørret rende har passeret tæt op af denne. Dæmningen syd for løbet er kun ca. 5 m langt og nærmest blot et landfæste.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1112
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)