Vestermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-466

Fredningsnr.
5234154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Blykobbe Å ca. NØ for Nr. Ellebygård. Består af to N-S gående afsnit, som er forbundet med en stensat jordvold. Det nuværende åleje forløber nord om dæmningen, mens et nu udtørret bagløb har passeret syd om. Afstanden mellem de to tværdæmninger er ca. 50 m. Det østlige dæmningsafsnit er ca. 30 m langt og op til 1,5 m højt, forstærket med sten i opstrøms side. Det vestlige ca. 15 m langt og ca. 2 m højt. Der findes ved det vestlige dæmningsafsnit en stenforet sænkning som kan tolkes som fundament til en mølle.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1113
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)