Vestermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-467

Fredningsnr.
5234155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Blykobbe Å ca. 400 m ØNØ for Frigård. Markant og velbevaret anlæg. Den bagudbuede dæmning måler i NV-SØ ca. 30 m. Dæmningsafsnittet på åens sydside er ca. 20 m langt. Møllen har ligget i tilknytning til denne dæmning. En stenfyldt sænkning markerer stedet. Et nu udtørret bagløb ses tæt ved dæmningens nordvestlige afslutning. Dæmningens højde har været ca. 3 m over åens nuværende vandspejl. Ved bagløbet ligger en del lange stenheller, som formentlig har dannet dæk i en overkørsel.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1114
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)