Vestermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-468

Fredningsnr.
5234156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Tingsted Å, ca. 350 m SØ for Plommegård. Lille mølleanlæg, der fremtræder som en ca. 10 m lang og op til 3 m bred jorddæmning, som forløber diagonalt over ådalen orienteret NV-SØ. Nuværende åleje forløber syd om dæmningen. Ved den nordlige ende ses et nu udtørret gennemløb, som er stensat i siderne og udforet med flade sten i bunden. Dæmningshøjden er ca. 1 m.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1115
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)