Vestermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-469

Fredningsnr.
5234157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmøllenlæg ved Tingsted Å ca. 400 m SSØ for Nørregård. Fremstår som en bred, tværgående jorddæmning med befæstning af store sten i nedstrøms side. Dæmningen har et jævnt buet forløb. Foruden det eksisterende åleje ses et nu udtørret gennemløb, som er stensat og øjensynlig har tjent som bagløb. Den totale længde er ca. 30 m, bredde ved basis 6-7 m, største højde ca. 3 m. På midterste dæmningsafsnit, tæt ved nuværende åleje, ses en nedgravning. Umiddelbart SV for nedgravningen findes en stensætning, der fremtræder som et møllefundament.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1116
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)