Vestermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-470

Fredningsnr.
533493

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Læså umiddelbart øst for Møllegård. Den let buede Ø–V gående dæmning er ca. 35 m lang og 1,5-2 m høj. Den østlige del er fortrinsvis opbygget af jord og har en langsgående udløber mod syd ned langs åløbet. Den vestlige del består af sten med jordfyld. Længst mod vest findes gennemløbet for den stensatte møllerende. Lige nedenfor dæmningen ligger møllefundamentet, som måler 4 gange 6 m.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1117
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)