Vestermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-471

Fredningsnr.
533492

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning ved Lilleå umiddelbart syd for Sosedal. Et lille, men markant dæmningsanlæg, fortrinsvis bygget af jord. Den totale længde er godt 20 m. Højden ca. 3 m. Dæmningen er gennembrudt af åløbet i nord og af et nu udtørret gennemløb i syd. En stensætning udgår fra det nordlige dæmningsafsnit mod NNV.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1118
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)