Pedersker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-190

Fredningsnr.
5335139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Mølledæmning ved Øle Å ca. 200 m NV for Brogård. Består af en buet SV–NØ orienteret jorddæmning på ca. 60 meters længde. Ved dens vestlige afslutning er gennemløbet for møllerenden. Overløbet ses nær dæmningens østlige afslutning.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi