Pedersker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-191

Fredningsnr.
5335138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Øle Å umiddelbart S for Ågård. Hele anlægget er intakt og næppe ændret synderligt gennem tiden. Dæmningen er orienteret SØ–NV og måler ca. 30 m i længden og er stenbefæstet i opstrøms side. Den tjener samtidig som vejdæmning. Der findes overløb med tærskel af sten vest for møllerenden. Møllerenden er stensat og har sluse og stigbord.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1121
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)