Pedersker

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-192

Fredningsnr.
543524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Mølleanlæg ved Øle Å umiddelbart V for Slusegård. Anlægget fremstår intakt og gennemrestaureret. En lille dam er opstemt ovenfor møllerenden. Ellers reguleres vandstrømmen ved fire sluser, hvoraf den ene betjener ørredhuset, som ligger vest for møllen. Foruden åens hovedløb findes et ekstra bagløb vest for dette.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Omfattende mølleanlæg.