Egely
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-298

Fredningsnr.
5234158

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Nydams Å lige N for Bækkeskov. Den buede NV–SØ-løbende dæmning er bygget af sten med bagvedliggende jordvold. Længden er ca. 50 m, bredden ved basis ca. 3 m og højden 1-1,5 m. Fra den sydlige afslutning udgår mod vest en lavere jordvold langs åløbet. I hjulkisten på sydsiden af åløbet står rester af hjulet stadig.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1123
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)