Skansen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-299

Fredningsnr.
533491

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning ved Risebæk ca. 100 m øst for Risegård. Anlægget består af en tværgående dæmning på ca. 10 meters længde, der fra nord skyder sig frem mod vandløbet. Overfor et kort landfæste på sydsiden. Vest for dæmningen på vandløbets nordside ses en længdegående jordvold med en udstrækning på ca. 18 m.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1124
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fin mølledæmning og omløb. Er et ganske stort jordværk - og velbevaret.

Litteraturhenvisninger  (0)