Åker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-301

Fredningsnr.
533489

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning ved Læså ca. 100 m Ø for Kuregård. En møllerende er afledt fra hovedløbet ved en stenspærring, som danner overløb med fald. I møllerenden findes en nyere opmuret sluse med stigbord, som samtidig har fungeret som overgangssted. Umiddelbart nedenfor denne findes den stensatte hjulkiste. Mellem den nu udtørrede møllerende og åløbet findes en langsgående jorddæmning, som er ca. 70 m lang. op til 1,5 m høj og 3-6 m bred.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1126
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Omfattende spor efter mølleanlæg i form af dæmninger, omløb, stemmeværk og hjulkasse. Imellem stenene i stemmeværket ses stump af kværnsten. Endv. synlig tomt af lille møllebygning.

Litteraturhenvisninger  (0)