Åker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-302

Fredningsnr.
533488

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Læså umiddelbart SØ for St. Munkegård. Anlægget består af en ca. 50 m lang tværgående dæmning. Der har været to gennemløb. Den vestlige, møllerenden, er nu tør. Dæmningen mellem de to løb er 30 m lang og op til 2 m høj. Bagløbet har opstemning af sten med fald. Den opmurede stensluse i møllerenden har haft stigbord. Hjulkisten er ligeledes opmuret af sten. Heri ses resterne af hjulet, som har haft en diameter på 3,60 m. Møllebygningen har målt 2,5 gange 4,5 m.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1127
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Omfattende spor af meget stort mølleanlæg.

Litteraturhenvisninger  (0)