Ellum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-303

Fredningsnr.
533487

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Læså ca. 100 m Sø for Ll. Munkegård. Anlægget består af en i alt mere end 50 meter lang jorddæmning delt på midten af en muret stensluse; en hjulrende er bygget i direkte tilknytning til denne på nedstrøms side. Jorddæmningen er 1-1,5 m høj og noget nederoderet. På østsiden af hjulrenden findes en stensamling, som dækker tomten af møllebygningen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1128
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)