Ellum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-304

Fredningsnr.
533486

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Læså lige syd for Ll. Munkegård. En lav jordvold deler åen i to løb, hvoraf kun det østlige i dag er vandførende. Ved det vestlige tørre løb, som har været møllerenden, findes en sluse med stigbord. På møllerendens vestside, umiddelbart nedenfor slusen, ligger ruinen af møllebygningen, der måler 5 x 8 m. I den findes dele af udvekslingen. Rester af møllehjulet står i hjulkisten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1129
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)