Ellum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-304

Fredningsnr.
533486

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Læså lige syd for Ll. Munkegård. En lav jordvold deler åen i to løb, hvoraf kun det østlige i dag er vandførende. Ved det vestlige tørre løb, som har været møllerenden, findes en sluse med stigbord. På møllerendens vestside, umiddelbart nedenfor slusen, ligger ruinen af møllebygningen, der måler 5 x 8 m. I den findes dele af udvekslingen. Rester af møllehjulet står i hjulkisten.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Møllebygningen, set fra S
jordvold og møllebygning, set fra S
Møllebygning set fra NØ
Møllebygning og møllehjulet, set fra NØ