Ellum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-305

Fredningsnr.
533485

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst i 2007 på matr.nr. 56e Åker: Vandmølleanlæg ved Læså umiddelbart syd for Ll. Bukkegård. Anlægget består af et dæmningsforløb i tre dele. Overløbet, som er reguleret ved en stentærskel, findes i den vestlige ende. Midterste dæmningsparti er fortrinsvis af jord, men der ses enkelte sten nedstrøms. Østligste dæmningsparti er udelukkende af jord. I åløbet, som passerer mellem de to jorddæmninger, ses en tærskellignende stensamling, som sandsynligvis er dæmningens kerne og bevis på, at gennemløbet er sekundært. Ved det nu udtørrede gennemløb ved dæmningskompleksets østlige afslutning findes fundamentrester af møllehuset. Løbet har været stensat. Dæmningskomplekset har haft en samlet udstrækning på næsten 100 m og en højde på op til 1,5 m over åens vandspejl.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1130
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)