Søgård Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-306

Fredningsnr.
533484

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ca. 150 m SØ for Vasegård. Fremstår som en svagt s-formet dæmning. Den nordlige del består næsten udelukkende af store sten. Opbygningen har dannet overløb med fald på ca. 1,5 m. Den midterste del er også opbygget af sten, der mod syd har en kerne af jord. Landfæstet syd for åen består fortrinsvis af jord. Der er dog stenbefæstning i nedstrøms side. Mellem den midterste del og landfæstet findes en opmuret slusevæg, der antagelig har haft stigbord. Ca. 5 m nedenfor denne findes en massiv stenopbygning langs den nordlige åbred, som er rester af hjulrenden.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1131
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)