Søgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-307

Fredningsnr.
533483

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vej- og mølledæmning ved Læså umiddelbart vest for Ll. Kalbygård. Dæmningen, hvorpå den private adgangsvej ligger, har udgjort mølledæmningen, i hvert fald i anlæggets seneste fase. Der findes to gennemløb, hvoraf det vestlige, der nu er delvis udtørret, antagelig har været møllerenden. Renden har formentlig været forsynet med stigbord. Fra vejdæmningens vestlige del skyder en lav, stenbefæstet dæmning sig ned mod møllerenden. Hele mølleområdet måler ca. 90 m i N-S og ca. 30 m i Ø-V.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1132
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)