Åker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-308

Fredningsnr.
533482

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølleanlæg ved Læså umiddelbart vest for Savskærergård. Består af en ca. 100 m lang svagt buet dæmning af jord med stenbefæstning. Befæstningen findes fortrinsvis i opstrøms side. Åens løb er i nyere tid lagt om, idet der ses spor efter et oprindeligt overløb midt på dæmningen. Møllerenden, der er i det sydøstlige dæmningsafsnit, er nu lukket af et i nyere tid etableret turbineanlæg. Hjulkisten er bevaret nedenfor dæmningen; her findes en sten med et nedslidt hjulleje.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1133
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)