Søgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-309

Fredningsnr.
533481

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Læså i Vejrmøllegårds have. Anlægget består af en med store sten og jordfyld opbygget ca. 80 m lang 3-4 m bred og 1,5 m høj Ø-V-gående dæmning. Dæmningen svinger svagt s-formet ned langs møllerenden. Møllerenden er stensat - renoveret i nyere tid - og passerer gennem den ligeledes renoverede hjulkiste. Der er etableret en overløbssluse ved åens hovedløb og sluse med stigbord i mølleløbet. Der er opført en træbro på stålkonstruktion, således at overløbsslusen kan passeres. Denne træbro er ikke omfattet af fredningsbeskyttelsen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1134
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)